Mediace

Mediace je jiným způsobem řešení sporů, než je soudní spor. Mediace řeší spor vyjednáváním za účasti odborníka mediátora. Zaměřuje se na hledání jakéhokoli řešení sporu, i neobvyklého.