Jak mne kontaktovat jako mediátora

Mediátora je v naší kanceláři nejlépe kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

 

V případě zájmu o mediaci sdělte zejména, že má jít o mediaci.

 

Napište, o jakou záležitost se má zhruba jednat a sdělte jména a kontaktní údaje dalších účastníků.

 

Sdělte, jestli jste na mediaci domluveni, nebo bude teprve nabídnuta. Mediátor může mediaci ostatním účastníkům nabídnout. Napíše jim s vysvětlením, že se na něj obrátila jedna strana. K tomu mediátor potřebuje kontaktní údaje, nejlépe opět e-mailové adresy.

 

S mediací a osobou mediátora musí souhlasit všichni účastníci. Pokud ostatní účastníci budou souhlasit s mediací, ale nebudou souhlasit s osobou mediátora, pomůžeme Vám zkontaktovat jiné mediátory podle Vašeho zadání.

 

Mediátorovi neposkytujte žádné údaje o věci, ani materiály. Při mediaci se vše předkládá a vysvětluje na místě, za přítomnosti všech.

 

Pokud žádáte o jinou formu mediace, než formou společných jednání, napište to.

 

Mediátor Vám po souhlasu všech účastníků, nebo rovnou s nabídkou mediace, bude nabízet termíny setkání.

Termín bude hledán tak, aby vyhovoval všem účastníkům.