JUDr. Gabriela Vilímková

Gabriela Vilímková

Jsem advokátkou a mediátorkou. Mediaci a advokacii nelze kombinovat, vždy musí být od počátku jasné, o kterou činnost půjde.

Advokacii se věnuji od ukončení právnické fakulty, od roku 1992 pracuji jako samostatná advokátka. Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuji se na obchodní a občanskoprávní záležitosti, právo a spory, rodinné záležitosti a spory, právo nemovitých věcí. Jako advokátka jsem zapsána u České advokátní komory pod číslem 2328.

Ve své praxi pracuji na řešení poměrů podnikatelů, obchodním smlouvám a obchodním sporům, zastoupení, smlouvám a sporům podle občanského práva. Mám četné zkušenosti se smlouvami a spory ve stavebnictví, přepravě a s právem nemovitostí, věnuji se i sporům o náhrady škody. 
Řeším i manželské a rodinného záležitosti a spory.

Věnuji se správnímu právu, zejména stavebnímu právu a přestupkům a záležitostem spojeným s podnikáním.
Obhajobu v trestní věci přijímám spíše výjimečně, na žádost klienta, zejména pokud jde o spor s obchodním základem.

Od roku 2011 se věnuji mediaci, jsem školeným a zapsaným mediátorem podle z.č. 202/2012 Sb. o mediaci.  Jsem zapsána v seznamu mediátorů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č. M00154-OS0. 
Za osoby, s nimiž při výkonu činnosti spolupracuji, bez omezení ručím.