Odměna advokáta

Odměna advokáta se určuje zpravidla podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) nebo dohodou. O ceně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Vás advokát poučí a vysvětlí Vám počítání úkonů.

Někdy se sjednává odměna paušální, pevnou částkou za celou záležitost nebo dobu zastoupení.

Vyhláška č. 177/1996 Sb. upravuje cenu za služby advokáta, pokud by dohoda mezi advokátem a klientem nebyla. Vyhláška stanovuje ceny za úkony právní pomoci, to jsou takové úkony, při nichž dochází k právnímu řešení věci. Co je úkon je ve vyhlášce popsáno.

Dobrý advokát Vám po sdělení předmětu jednání předem řekne, kolik bude stát úvodní konzultace.

č. 177/1996 Sb. se přiznávají i náklady řízení v soudním sporu. Ta strana, která zvítězí, má právo na náhradu nákladů řízení, které se zjistí podle vyhlášky. Náklady je možné vymáhat, a to s pohledávkou, nebo i samostatně. Samostatně se náklady vymáhají, pokud by bylo zaplaceno vše krom nákladů. Pokud je výhra poměrná, náklady se krátí. Klient má povinnost zaplatit odměnu svému advokátovi. Klient má povinnost zaplatit odměnu i tehdy, pokud jí protistrana nezaplatí ve lhůtě, pokud se klient s advokátem nedohodnou jinak.

Někdy je mezi advokátem a klientem dohodnuta cena nižší než předpokládá vyhláška. V tom případě si advokát ponechá v případě přiznání nákladů řízení to, co protistrana zaplatí navíc. Pokud protistrana náklady řízení nezaplatí, vyúčtuje advokát klientu jen dohodnutou sníženou cenu. Je o tom třeba uzavřít písemnou dohodu.

Někdy může být dohodnuta vyšší cena než podle vyhlášky. V tom případě klient doplatí, co sjednal, a advokát přijme na sjednanou cenu i náklady řízení, pokud budou protistranou zaplaceny.

č. 177/1996 Sb.