Jaké advokátní služby Vám poskytnu

V životě dojde k mnoha situacím, kdy je třeba učinit rozhodnutí nebo uspořádat záležitosti tak, aby skutečně fungovaly podle předpokladů. Dochází i ke sporům a konfliktům, které je třeba vyřešit a překonat. Mnoho lidí se domnívá, že setkat se s advokátem znamená něco ztrácet, o něco se soudit. Tak to ale není, setkání s advokátem může představovat zisk a zlepšení situace.

 

Mohu Vám pomoci uspořádat poměry tak, aby odpovídaly Vašim očekáváním a smlouvami zajistit, aby se vyvíjely dohodnutým způsobem. Správná smlouva zajistí, aby situace, které mohou nastat, měly rozumné řešení, s nímž budou strany smlouvy srozuměny.

 

Často pomůže vysvětlení, jak na problematiku právo nahlíží a jaké jsou možnosti alternativ a ochrany a řešení.

 

Vaši záležitost s Vámi proberu, seznámím se s Vámi, případem, okolnostmi a podstatnými údaji. U toho dochází k představení advokáta, seznámení s jeho způsobem jednání. Zároveň si ověříme, zda si vzájemně důvěřujeme a vyhovujeme. Není žádným problémem, pokud při tomto ověření dojdete k názoru, že hledáte advokáta jiného typu. Někdy může mít pochybnosti o úspěšnosti budoucí spolupráce i advokát.

 

Dobrý advokát Vám po sdělení předmětu jednání předem řekne, kolik bude stát úvodní konzultace. Pokud je to pro Vás důležité, zeptejte se na cenu konzultace předem.

 

Advokát je vázán přísnou mlčenlivostí. Nesmí s nikým mluvit, ani před soudem a v jiných řízeních vypovídat o tom, co mu klient sdělil, nebo co se při zastoupení dozvěděl. Pokud si přejete, aby byla o věci informována další osoba, musí to být dohodnuto a podepsáno.

 

Při dohodě o zastoupení nebo dalším jednání advokáta ve Vaší věci dostanete poučení o ceně práce a nákladech, stejně i o očekávaném vývoji. O odměně advokáta je uzavírána písemná dohoda. Náklady advokáta může platit i jiná osoba, než klient. V tom případě se dohoda o odměně podepisuje s osobou, která se zavazuje uhradit odměnu a náklady. Pokud by třetí osoba poskytla podporu jen částečně, bude dohodnuto, co bude advokát požadovat od třetí osoby a se bude postupovat dále.

 

Důvěra je nejpodstatnější podmínkou dobrého vztahu advokáta s klientem. Advokát nemůže zajistit, aby se život vyvíjel podle Vašich potřeb, může však udělat podle svých nejlepších sil vše pro to, aby to tak bylo.

 

Nikdy nepokračujte ve spolupráci s advokátem, jemuž nedůvěřujete a o němž jakkoli pochybujete. Může jít o vynikajícího advokáta, ale pokud Vám nevyhovuje jeho jednání a styl, nedůvěřujete jeho poctivosti, nebo Vás nepřesvědčuje jeho kvalifikace, hledejte dál. Pokud by záležitost nedopadla dobře, celý život si budete myslet, že to způsobila i špatná volba zástupce, ačkoli tomu tak pravděpodobně nebude.